بلاگ


به گوشه‌ی امیر اصغری در آموزش ریاضی خوش آمدید. امیدوارم از آنچه می‌خوانید یا می‌بیند لذت ببرید و بیاموزید و لذت خود را و آنچه یادگرفته‌اید را با دیگران به اشتراک بگذارید

Textbook قصه های مجید

قصه های مجید، فصل چهارم

این قسمت: مریمِ مجید اینها در قصه های مجید ۲ ، ناراحتی خودم را از اینکه مریم حرکت مجید گونه…
Read More
Textbook قصه های مجید

قصه های مجید، فصل سوم

این قسمت: وقتی مریم نپرسیده می جوابد اول اینکه می دانم ادبیات عنوان این قسمت چندان درست نیست. ولی وقتی…
Read More
Textbook قصه های مجید

قصه های مجید، فصل دوم

این قسمت: وقتی مجید فکر می کند، مریم اندازه می گیرد با مجید آشنا شدیم. این قسمت با مریم داستان…
Read More
Textbook قصه های مجید

قصه های مجید، فصل اول

این قسمت: وقتی به مجید وحی می شود راستش مدت هاست که می خواستم در مورد استفاده از حسن و…
Read More
Number Conception Persian Textbook

عدد پی یک نسبت است

هدف اصلی این نوشته روشن کردن این موضوع است که پارگراف زیر از کتاب پنجم دبستان چگونه باید آموزش داده…
Read More
Number Conception Persian

کسر نوعی نسبت است

چون زهره پندی قول داده که برای من یه کار پیدا کنه، فکر کردم امروز هم مرخصی بگیرم و به…
Read More
Number Conception Persian

وقتی نسبت را با کسر می نویسیم

 آقا ما هی عز و جز زدیم که آخه چرا تو کتاب پنجم دبستان نسبت رو با علامت کسر نشون…
Read More
Number Conception Persian Textbook

درسی در نسبت

اگر چه شما این را در وبسایت من می خوانید باید بگویم که زهره پندی همانقدر در آن شریک است…
Read More
Number Conception Persian review Textbook

وقتی یک دوم برابر یک سوم است

داشتم از دوست خوبم، زهره پندی، در مورد روش آموزشی ای که برای معرفی کسر به نظرم رسیده بود مشورت…
Read More
Opinions Persian review Textbook

داستان طولی که طول است

وقتی «داستان طولی که طول نیست » را نوشتم فردی به نام ز.پ یادداشتی گذاشت و خواست که آنچه دوستم…
Read More
Opinions Textbook

داستان طولی که طول نیست

فکر کنم اینطوری که من پیش می رم یواش یواش باید سفارش نقد نویسی دریافت کنم! این یکی رو به…
Read More
Opinions

داستان حذف انتگرال، داستان یک نظام آموزشی

در نوشته قبلی مشاهده کردیم که چگونه انتگرال بدون توجه به یازده سال و چند ماه آموزش قبلی دانش آموزان…
Read More
Opinions

«در دفاع از «احاطه گری

بعضی (دقیقا یک نفر) از آنها که چند خطی را که در مورد حذف انتگرال نوشتم را دوست داشتند من…
Read More
Opinions

داستان حذف انتگرال، درسی برای زندگی

اجازه بدین همین اول خیلی مستقیم بگم که انتگرال از کتاب های درسی حذف نشده است! اگر باور نمی کنید،…
Read More
Assessments Conceptual Understanding Teaching Ideas

When Imaginary gets Real

One of the many interesting aspects of imaginary numbers is that we can use them to find out “real” facts…
Read More
Assessments Conceptual Understanding Teaching Ideas

i Cycle

Where is (i^{127})?  If you have read i Cycle, the Sum of Powers, you have already experienced the powers of…
Read More
Assessments Conceptual Understanding Teaching Ideas

i Cycle, the Sum of Powers

[1+i+i^2+i^3+…+i^{57}] Do I need to say what the question is? “Find the sum!” is the immediate question that comes to…
Read More
Books Opinions

سیصد و شصت و پنج مساله

سالها پیش، وقتی که معلم بودم، کتابی منتشر شد با عنوان «‫۳۶۵ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ب‍رای‌ ۳۶۵ روز» که بنابر شناسنامه ی…
Read More
Opinions

کنفرانس آموزش ریاضی

انتشار مقاله ی مشترک ام با شراره دستجردی در مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس آموزش ریاضی انگیزه ای شده نگاهی به…
Read More
Opinions

چگونه بنویسیم و ننویسیم

سالهاست که هی به آدم های مختلف می گم چه جوری بنویسند و چه جوری ننویسد. آنقدر که  دیگه فکر…
Read More
1 2 3 4