بلاگ


به گوشه‌ی امیر اصغری در آموزش ریاضی خوش آمدید. امیدوارم از آنچه می‌خوانید یا می‌بیند لذت ببرید و بیاموزید و لذت خود را و آنچه یادگرفته‌اید را با دیگران به اشتراک بگذارید

History Number Conception review

در ستایش علامت منفی

در ریاضی چنین می کنند چند وقت پیش یه فیلم کوچولو با همین عنوان به اشتراک گذاشتم (فیلم را در…
Read More
History review School Maths

قضیه عروس

درست وقتی فکر می کنی می دونی همین اول بگم اونقدر از کتاب های درسی نا امیدم که دیگه حال…
Read More
Textbook قصه های مجید

قصه های مجید، فصل هشتم

این قسمت: معلمِ مجید همسایه در آنچه که گذشت خواندیم که تغییر ذهنی یک ساختار یادگرفتنی است. در این قسمت،…
Read More
Textbook قصه های مجید

قصه های مجید، فصل هفتم

این قسمت: بچه همساده بعد از اینکه در قسمت های قبلی همه را از زندگی بیزار کردم تصمیم گرفتم این…
Read More
Textbook قصه های مجید

قصه های مجید، فصل ششم

این قسمت: گاوسِ مجید اینها این قسمت یه کمی با قسمت های قبلی فرق می کنه چون یه جورهایی مروری…
Read More
Proof Textbook قصه های مجید

قصه های مجید، فصل پنجم

این قسمت: وقتی مجید به نویسنده ی قصه هایش هم رحم نمی کند اول از آمنه ابراهیم زاده، دانشجوی قدیم…
Read More
Textbook قصه های مجید

قصه های مجید، فصل چهارم

این قسمت: مریمِ مجید اینها در قصه های مجید ۲ ، ناراحتی خودم را از اینکه مریم حرکت مجید گونه…
Read More
Textbook قصه های مجید

قصه های مجید، فصل سوم

این قسمت: وقتی مریم نپرسیده می جوابد اول اینکه می دانم ادبیات عنوان این قسمت چندان درست نیست. ولی وقتی…
Read More
Textbook قصه های مجید

قصه های مجید، فصل دوم

این قسمت: وقتی مجید فکر می کند، مریم اندازه می گیرد با مجید آشنا شدیم. این قسمت با مریم داستان…
Read More
Textbook قصه های مجید

قصه های مجید، فصل اول

این قسمت: وقتی به مجید وحی می شود راستش مدت هاست که می خواستم در مورد استفاده از حسن و…
Read More
Number Conception Persian Textbook

عدد پی یک نسبت است

هدف اصلی این نوشته روشن کردن این موضوع است که پارگراف زیر از کتاب پنجم دبستان چگونه باید آموزش داده…
Read More
Number Conception Persian

کسر نوعی نسبت است

چون زهره پندی قول داده که برای من یه کار پیدا کنه، فکر کردم امروز هم مرخصی بگیرم و به…
Read More
Number Conception Persian

وقتی نسبت را با کسر می نویسیم

 آقا ما هی عز و جز زدیم که آخه چرا تو کتاب پنجم دبستان نسبت رو با علامت کسر نشون…
Read More
Number Conception Persian Textbook

درسی در نسبت

اگر چه شما این را در وبسایت من می خوانید باید بگویم که زهره پندی همانقدر در آن شریک است…
Read More
Number Conception Persian review Textbook

وقتی یک دوم برابر یک سوم است

داشتم از دوست خوبم، زهره پندی، در مورد روش آموزشی ای که برای معرفی کسر به نظرم رسیده بود مشورت…
Read More
Opinions Persian review Textbook

داستان طولی که طول است

وقتی «داستان طولی که طول نیست » را نوشتم فردی به نام ز.پ یادداشتی گذاشت و خواست که آنچه دوستم…
Read More
Opinions Textbook

داستان طولی که طول نیست

فکر کنم اینطوری که من پیش می رم یواش یواش باید سفارش نقد نویسی دریافت کنم! این یکی رو به…
Read More
Opinions

داستان حذف انتگرال، داستان یک نظام آموزشی

در نوشته قبلی مشاهده کردیم که چگونه انتگرال بدون توجه به یازده سال و چند ماه آموزش قبلی دانش آموزان…
Read More
Opinions

«در دفاع از «احاطه گری

بعضی (دقیقا یک نفر) از آنها که چند خطی را که در مورد حذف انتگرال نوشتم را دوست داشتند من…
Read More
Opinions

داستان حذف انتگرال، درسی برای زندگی

اجازه بدین همین اول خیلی مستقیم بگم که انتگرال از کتاب های درسی حذف نشده است! اگر باور نمی کنید،…
Read More
1 2 3 4