به گوشه‌ی امیر اصغری در آموزش ریاضی خوش آمدید. امیدوارم از آنچه می‌خوانید یا می‌بیند لذت ببرید و بیاموزید و لذت خود را و آنچه یادگرفته‌اید را با دیگران به اشتراک بگذارید

School Maths

از یک تا انتگرال، قسمت هشت

این قسمت: تفریق، قسمت سوم شاید به خاطر شکلی که در مساله ی قسمت دوم دادم، یا پیچیدگی فکری خود...
Read More
School Maths

از یک تا انتگرال، قسمت هفت

این قسمت: تفریق، قسمت دوم راستش اصلا این قسمت قرار نبود نوشته شود. یعنی اصلا یه چیز دیگه می خواستم...
Read More
School Maths

از یک تا انتگرال، قسمت هفتم، باز اندیشی: زهره پندی و الهه شکوری

Read More
School Maths

از یک تا انتگرال، قسمت شش

این قسمت: تفریق، قسمت اول حتما به این موضوع توجه کرده اید که در قسمت های قبلی هی گفتم در...
Read More
School Maths

از یک تا انتگرال، قسمت پنجم

این قسمت: مجهول یابی من: پندی کمک. نمی تونم در کتاب اول دبستان چیزی در مورد اینکه جمع و تفریق...
Read More
School Maths

از یک تا انتگرال، قسمت چهارم

این قمست: هم خانواده ها راستش اول می خواستم عنوان این قسمت را بگذارم «مگه می شه؟» ولی از اونجایی...
Read More
School Maths

از یک تا انتگرال، قسمت سوم

این قسمت: جمع اشتباهات مکرر عنوان این قسمت را می توان دو جور خواند که هر دو جور آن درست...
Read More
Reflections School Maths

از یک تا شش؛ قسمت یک و دو؛ بازاندیشی: زهره پندی

مفهوم شمارش و انجام شمارش
Read More
School Maths

از یک تا انتگرال، قسمت دوم

این  قسمت: تا شش این قسمت از صفحه ی یک کتاب ریاضی اول دبستان و این اولین جمله ی کتاب...
Read More
School Maths

از یک تا انتگرال، قسمت اول

این قسمت: سواد همه نوشته های قبلی من را به این نتیجه رساند که همه مشکلاتی که در کتاب های...
Read More
Reflections

ارزشیابی غیر انسانی؛ بازاندیشی: زهره پندی

یادداشتی از زهره پندی که مثال خوبی است از ایده‌ای را از آن خود کردن. اینکه آنچه  می‌بینی یا می‌خوانی...
Read More
Assessments Opinions

ارزشیابی غیرانسانی ریاضیات، قسمت سوم

قسمت سوم: وقتی آنچه می خواهیم نیست در قسمت دوم «ارزشیابی غیر انسانی ریاضیات» خواندیم که اولین سوالی که باید...
Read More
Assessments Opinions

ارزشیابی غیر انسانی ریاضیات، قسمت دوم

قسمت دوم: سوال اصلی بودن یا نبودن نیست؛ سوال اصلی این است که چه می خواهیم در قسمت اول «ارزشیابی...
Read More
Assessments Opinions

ارزشیابی غیرانسانی ریاضیات، قسمت اول

این قسمت: مقدمه این را می نویسم تا بعضی از ابهامات سخنرانی «ارزشیابی غیر انسانی ریاضیات» را روشن کنم (فیلم...
Read More
History Number Conception review

در ستایش علامت منفی

در ریاضی چنین می کنند چند وقت پیش یه فیلم کوچولو با همین عنوان به اشتراک گذاشتم (فیلم را در...
Read More
History review School Maths

قضیه عروس

درست وقتی فکر می کنی می دونی همین اول بگم اونقدر از کتاب های درسی نا امیدم که دیگه حال...
Read More
Textbook قصه های مجید

قصه های مجید، فصل هشتم

این قسمت: معلمِ مجید همسایه در آنچه که گذشت خواندیم که تغییر ذهنی یک ساختار یادگرفتنی است. در این قسمت،...
Read More
Textbook قصه های مجید

قصه های مجید، فصل هفتم

این قسمت: بچه همساده بعد از اینکه در قسمت های قبلی همه را از زندگی بیزار کردم تصمیم گرفتم این...
Read More
Textbook قصه های مجید

قصه های مجید، فصل ششم

این قسمت: گاوسِ مجید اینها این قسمت یه کمی با قسمت های قبلی فرق می کنه چون یه جورهایی مروری...
Read More
Proof Textbook قصه های مجید

قصه های مجید، فصل پنجم

این قسمت: وقتی مجید به نویسنده ی قصه هایش هم رحم نمی کند اول از آمنه ابراهیم زاده، دانشجوی قدیم...
Read More
1 2 3 4 5