ریاضیات برای پدرها و مادرها

تفریق با تمرکز روی عددی که کم می شود

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Amir Asghari (@amir.asghari.maths) on

تفریق با تمرکز روی عددی که از آن کم می شود