Categories
Maths123

۱۲۳-۲

 • سمیه شعبانی says:

  درود بر شما و خداقوت بیکران
  اندیشه‌ورزیهای تا کنون من درباره ی موضوع ضرب و کتاب سوم
  مفهوم: مفهوم ضرب را از طریق محاسبه پیش می برد و نه با ایجاد فرصتی برای تولید ایده ها و جمع بندی مفهوم که ضرب چیست و چه کمکی می کند
  حیف که چنین فرصتی از دانش آموزان دریغ شده که با مسئله ای مواجه شوند، ایده تولید کنند و در معرض ایده های دیگر دوستان قرار بگیرند و به مرور مفهوم را عمیقتر تجربه کنند
  نماد: احتمالش خیلی کمه که با این سبک، 3×4 را دانش آموزان نمایش عددی ببیند. چون فرصتی برای این موضوع، مهیا نشده و فقط این رو قسمتی از عملیات می بینه که قراره محاسبه کنه و پاسخش رو اعلام کنه
  محاسبه: نه به عنوان ابزاری انتخابی در سیستم عددی ده دهی که می تونه پاسخی رو در این دستگاه به دست بیاره بلکه با مفهوم گره کور زده شده
  بازنمایی: فرصتی برای تولید بازنمایی های مختلف پس از در معرض مسئله های باز و دارای قابلیت متفاوت دیدن ایجاد نشده و به شکل غیر معنی داری فقط آموزش داده شده

  • درود برتو که دغدغه‌ی بهتر شدن داری و آرزوی بهتر شدن برای دانش‌آموزان‌ات