حدود چهار یا پنج سال پیش سه تا آدم خیلی خوش ذوق به اسامی شراره تقی دستجردی، کیانوش شکری، و امیر محمد جذبی شروع کردن به روزآمد کردن کارهای هندسی بوزجانی، به این معنی که آنها را با جئوجبرا بازسازی کنند و در دسترس علاقه مندان امروز هندسه قرار بدهند. مساله ها به طور مرتب از کتاب خود بوزجانی گرفته می شد و مساله به مساله و صفحه به صفحه روی آن کار می شد

متاسفانه پروژه بعد از مدتی متوقف شد و بدتر اینکه کارهایی که تولید شده بود هم ناپدید! خوشبختانه، کارها به تازگی پیدا شدند و الان برای اینکه دیده بشوند و با امید اینکه از سرگرفته شوند توسط آنهایی که عاشق این جور کارها هستند، در اینجا به اشتراک گذاشته می شوند. تقریبا همه آنچه از این پس در مورد کتاب یا از کتاب می نویسم قبلا توسط شراره تقی دستجردی نوشته شده است و همه ی آنچه کشیده شده توسط شراره و کیانوش و امیر محمد کشیده شده است

در نقطه الف از پاره خط الف ب، خط عمود رسم کنید. دقت کنید که تنها ابزار در ترسیمات هندسی خط کش نامدرج و پرگار است