تاریخ تصویری

ابن سینا و ریاضیات

ابن سینا و ریاضیات اولین داستان مصور من و شروع همکاری با نقاش کار «سام سلماسی» بود. هنوز پخته نیست و همچنان که خواهید دید بیشتر کار را متن اشغال کرده است نه تصویر

square root of 2

نام دارِ بی نام

نام دار بی نام داستان «کشف» اعداد گنگ است بدون اینکه نامی از کاشف آنها برده شود. این داستان بیش از هر کدام از کارهای دیگر عدم پایبندی من را به «تاریخ واقعی» نشان می دهد

ریاضیات در سه حرکت

ریاضیات در سه حرکت داستان دکتر محمودیان است و مربع های لاتین.  برای نوشتن آن با دانشگاهی که دکتر محمودیان اولین کنفرانس جدی زندگی علمی خود را در آن شرکت کرده بود تماس گرفتم. آنها علاوه بر پوستر کنفرانس دفترچه ای که شامل اسامی شرکت کننده ها بود را برای من فرستاند و من آنرا به دکتر محمودیان هدیه کردم. چهره ی ایشان در آن لحظه دیدنی بود. نام های روی آن دفترچه کوچک برای ایشان بسیار بیشتر از  نام، هر یک هنوز خاطره ای بود زنده

نقطه، خط، رنگ

داستان دکتر بهزاد و حدس معروف به حدس بهزاد که در دو قسمت نقطه، خط، رنگ (1) و نقط، خط، رنگ (2)
منتشر شد.
شاید این به تعبیری فنی ترین داستان مصوری
باشد که نوشتم. برای متصل کردن داستان کودکی دکتر بهزاد  به بزرگسالی او و در نهایت به حدس بهزاد به نوعی مجبور شدم تعبیری شخصی از ریاضیات مربوط به داستان ارایه کنم. دکتر بهزاد هم از داستان دوران کودکی اش برای نوشتن کتابی به نام «افسانه پادشاه و ریاضی دان» استفاده کرده است
.

بینهایت

بی نهایت را به احترام پرویز شهریاری و براساس چند تا از نوشته های خود او نوشتم

روح ریاضی

روح ریاضی داستان کوشیار گیلانی است و ریاضی دانی چینی و اینکه چگونه ی ایده ی یکسانی در دوفکر مختلف در دو جای مختلف ظاهر می شود.

همه چیز تغییر می کند، ولی یک چیزهایی مهمی ثابت می ماند

داستان دکتر امیدعلی کرمزاده و علاقه ی تمام ناشدنی او به ریاضی و ایران

نادر گمنام

علاقه مندی من به تولید داستان های مصور با خواندن و سپس ترجمه ی «کمدی منطق» شروع شد. داستان ها را برای مجله ی برهان ریاضی تولید کردم. آنها به گونه ای تاریخ مصور ریاضیات اند بدون پایبندی به تاریخ! آنچه در آنها مهم است جنبه های انسانی چگونگی توسعه ی مفاهیم است نه زمان شکل گیری، «کشف» یا «اختراع آنها». این داستان های مصور با نام مستعار «نادر گمنام» نوشته شده اند بنابراین بسیاری نمی دانند که خالق آنها کیست. اینکه «نادر گمنام» از کجا آمده است را می توانید در یادنامه ای که برای مارتین گاردنر نوشته ام بخوانید: من و مارتین یا مارتین و من .نقاشی های همه ی داستان ها با توضیح و سفارش من توسط سام سلماسی کشیده شده است. همه در برهان آموزش ریاضی به چاپ رسیده اند