۱۲۳-۸

نگاهی به نقش الگوها در مدرسه

patterns 2-1
patterens 2-2
patterens 2-3
patterens 2-4
patterens 2-5
patterens 2-6
Subscribe
Notify of

1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Sepideh Norouzi
11 months ago

دارم فکر میکنم توی این روزهای تلخ عجیب همه مون دنبال الگورزی هستیم. برای الگوها و ارتباط هایی که آماده نشده بودیم. خیلی اون جمله تون که گفته بودید “فقط توی ایران هست که با الگو چنین مواجهه ای داریم” به دلم نشست.