Category: History

  • اولین مجله ریاضی ایران

    داشتم برای نوشتن یکی از «او کیست؟»ها تحقیق می کردم که در کمال شگفتی و ناباوری با متن زیر روبرو شدم هم خوشحالم از این کشف، هم ناراحت و عصبانی. خوشحال برای اینکه رد جدیدی از آنچه می توان به آن اولین مجله ریاضی ایران گفت پیدا شده است. ناراحت و عصبانی از اینکه هی […]

  • در ستایش علامت منفی

    در ریاضی چنین می کنند چند وقت پیش یه فیلم کوچولو با همین عنوان به اشتراک گذاشتم (فیلم را در پایین این نوشته ببینید.) ولی فکر می کنم بدون یه توضیح اضافی خیلی درک نشه. هدف این نوشته دادن آن توضیح است که در واقع مهمترین بخش مقاله ای است که به زودی منتشر خواهد […]

  • قضیه عروس

    درست وقتی فکر می کنی می دونی همین اول بگم اونقدر از کتاب های درسی نا امیدم که دیگه حال اینکه در موردشون بنویسم ندارم. برای همین آخر این نوشته فقط یه گیر کوچولویی به کتاب هشتم می دم. چرا کتاب هشتم. چون کتاب هشتم اونجایی است که قضیه ی مورد اشاره ی این نوشته […]