ضرب عدد در ۱۰

 دریکی از فعالیت‌‌نماهای کتاب سوم بعد از چند مثال در مایه‌های

۲۰\times۳۰

 از دانش‌آموزان خواسته می‌شود که به سوال زیر جواب بدهند

بین تعداد صفرهای دو عدد و تعداد صفرهای حاصل‌ضرب چه رابطه‌ای وجود دارد؟‌

اتصال دادن ضرب در ۱۰ به تعداد صفرها اشتباه اندر اشتباه است

فرض کنید دانش‌آموز از این فعالیت‌نما این نتیجه را بگیرد که تعداد صفرهای حاصل ضرب برابر است با مجموع تعداد صفرهای دو عدد. که با توجه به مثال‌های کتاب درسی این تنها نتیجه‌ی محتمل است و در ضمن پرضرر ترین چرا که همه ‌ی شرایط زیر امکان پذیرند که با این نتیجه در تضاد هستند

دو عدد صفر ندارند ولی حاصل ضرب صفر دارد

دو عدد صفر دارند ولی حاصل ضرب صفر ندارد

علاوه بر اینها کمی بعد‌تر که دانش آموز با ضرب‌هایی شبیه 

۳.۵۰\times ۱۰

روبرو می‌شود نتیجه‌ای که از این فعالیت‌نما گرفته کلا منجر به اشتباه می شود

یا اینکه اگر فقط این یادش مانده باشد که تعداد صفر‌های طرف چپ با راست مساوی است ممکن است آنرا به جمع هم گسترش دهد و از آن برای جمعی مثل جمع زیر استفاده کند

۲۰+۳۰

اینکه حاصل شش ضربدر ده به شکل ۶۰ نوشته می شود به نحوه‌ی عدد نویسی ما مربوط است و باید با احترام به آن آموزش داده شود. در مورد این بیشتر خواهم نوشت 

Subscribe
Notify of

1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
zahrar
3 years ago

ممنون استاد
الان بهتر متوجه شدم