درسی در تفریق

راستش حتی حال ندارم توضیح بدهم در مورد خوبی آنچه هم اکنون به اشتراک می گذارم و بیشتر حال ندارم که آنرا با کتاب های دبستان کنونی مقایسه کنم و کمی گریه و زاری. فقط آنرا به خاطر دوستی که نوشت چقدر این نوشته ها احساس ریشه دار بودن می دهد به اشتراک می گذارم. متن از عیسی صدیق است، نوشته شده در نشریه ای به نام اصول تعلیمات که در فروردین ۱۲۹۸ و فقط یک شماره منتشر شد

Subscribe
Notify of

2 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
فهیمه تقوی
6 months ago

چقدر واقعا توی این متن تلاش شده همه چی استدلالی بیان بشه. تاکیدش برای آموزش اصل اساسی تفریق برام خیلی جالب بود.