Category: School Maths

 • تقریب و تخمین و تخریب

  قبل از هر چیز بگم که «تخریب» در عنوان هیچ ربطی به موضوع نداره به جز اینکه در جلسه «باهم» هی به جای تقریب و تخمین می گفتم تقریب و تخریب. حالا که خیالتون راحت شد، حتما میپرسین جلسه «باهم» دیگه کجای پیازه؟ جلسه های «باهم» یه دورهمی معلم های ریاضی است که الان حدود […]

 • از یک تا انتگرال، قسمت نه

  این قمست: تفریق قسمت سه و نیم چون در قسمت های قبلی یهو ششصد هفتصد تا پریدم جلو بدون اینکه تفریق در دبستان را اندکی تمام کنم دچارعذاب وجدان شدم و کار دیگه ای نمی توانستم شروع کنم. برای همین این را می نویسم تم کلی: چیزهایی که در یادگیری ریاضی بچه ها خیلی مهم است […]

 • از یک تا انتگرال، قسمت ده

  این قسمت: تفریق، قسمت چهارم چون «یک تا انتگرال» ها از کتاب اول دبستان شروع شدند و تا قسمت قبل همچنان در کتاب اول دبستان بودند و ناگهان در قسمت قبل اعداد منفی سر و کله اشان پیدا شد این سوال پیش آمد که آیا منظور من آموزش اعداد منفی در اول دبستان است. صراحتا […]

 • از یک تا انتگرال، قسمت هشت

  این قسمت: تفریق، قسمت سوم شاید به خاطر شکلی که در مساله ی قسمت دوم دادم، یا پیچیدگی فکری خود شما، یک سری از جواب ها ناگهان نوعی نگاه به تفریق را برای من به ارمغان آورد که تا آخر این نوشته ها و بعد از آن به خاطرش به شما مدیون هستم  چون حساب اعداد […]

 • از یک تا انتگرال، قسمت هفت

  این قسمت: تفریق، قسمت دوم راستش اصلا این قسمت قرار نبود نوشته شود. یعنی اصلا یه چیز دیگه می خواستم در مورد تفریق بنویسم ولی جواب هایی که شما به سوالم در کانال تلگرام دادید کلا مسیر فکری ام را عوض کرد. جواب ها یه خاصیت دیگه هم داشت، اینکه فهمیدم کی پست ها را […]

 • از یک تا انتگرال، قسمت هفتم، باز اندیشی: زهره پندی و الهه شکوری

 • از یک تا انتگرال، قسمت شش

  این قسمت: تفریق، قسمت اول حتما به این موضوع توجه کرده اید که در قسمت های قبلی هی گفتم در مورد  تفریق خواهم نوشت و هی در قسمت های بعدی یه چیز دیگه نوشتم به جای تفریق. راستش دلیل اش این است که تفریق سخت ترین است و نحوه ی برخورد کتاب اول دبستان با […]

 • از یک تا انتگرال، قسمت پنجم

  این قسمت: مجهول یابی من: پندی کمک. نمی تونم در کتاب اول دبستان چیزی در مورد اینکه جمع و تفریق معکوس هم دیگه هستند پیدا کنم!!! نمی شه نباشه. ولی کجاست؟ پندی: سلام، نیست به نظرم، لااقل صریح نیست، نه جمع و تفریق های هم خانواده هست، نه مجهول یابی در قسمت قبل در مورد […]

 • از یک تا انتگرال، قسمت چهارم

  این قمست: هم خانواده ها راستش اول می خواستم عنوان این قسمت را بگذارم «مگه می شه؟» ولی از اونجایی که مدتی است که یادگرفته ام که عنوان باید چیزی در مورد محتوا بگوید، «هم خانواده ها» را انتخاب کردم. ولی خداییش مگه می شه؟ مگه می شه؟ من: پندی کمک. نمی تونم در کتاب […]

 • از یک تا انتگرال، قسمت سوم

  این قسمت: جمع اشتباهات مکرر عنوان این قسمت را می توان دو جور خواند که هر دو جور آن درست است جمعِ اشتباهات مکرر یا جمع، اشتباهات مکرر موضوع کلی، اشتباهات مکرر کتاب درسی در مورد مفاهیم ؛ موضوع خاص، جمع این قسمت را تا جایی که می توانم بدون کلام جلو می برم و […]