Category: Opinions

 • داستان حذف انتگرال، داستان یک نظام آموزشی

  در نوشته قبلی مشاهده کردیم که چگونه انتگرال بدون توجه به یازده سال و چند ماه آموزش قبلی دانش آموزان حذف شده است. در این نوشته مشاهده خواهیم کرد که چرا نباید در نظام آموزش (ریاضی) ایران از این موضوع تعجب کرد با یک سوال شروع می کنم. یه منحنی بکشین که در نقطه ی […]

 • «در دفاع از «احاطه گری

  بعضی (دقیقا یک نفر) از آنها که چند خطی را که در مورد حذف انتگرال نوشتم را دوست داشتند من را تشویق کردند که چند کلمه ای هم در مورد «احاطه گری» بنویسم. اعتراف کنم تا دیروز که این پیشنهاد شد این کلمه را در ریاضی نشنیده بودم. البته وقتی کتاب درسی ریاضیات گسسته را […]

 • داستان حذف انتگرال، درسی برای زندگی

  اجازه بدین همین اول خیلی مستقیم بگم که انتگرال از کتاب های درسی حذف نشده است! اگر باور نمی کنید، این هم سند بعد از سند کتاب پنجم دبستان  کتاب ششم دبستان آمار و احتمال پایه یازدهم فیزیک سه، پایه دوازدهم و همانجا پس اگه انتگرال حذف نشده این همه جار و جنجال برای چیه؟  […]

 • سیصد و شصت و پنج مساله

  سالها پیش، وقتی که معلم بودم، کتابی منتشر شد با عنوان «‫۳۶۵ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ب‍رای‌ ۳۶۵ روز» که بنابر شناسنامه ی کتاب، برگرفته  از «مجله شورای ملی معلمین ریاضی آمریکا» بود. فکر نمی کنم گفته بود کدام مجله ولی به هر حال اونقدر م‍س‍اله‌ های جمع آوری شده خوب بودند که خیلی فوری شدند م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ های […]

 • کنفرانس آموزش ریاضی

  انتشار مقاله ی مشترک ام با شراره دستجردی در مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس آموزش ریاضی انگیزه ای شده نگاهی به کارهای انجام شده بیاندازم. باید اعتراف کنم خیلی دور نرفتم چون اولین کار منتشر شده اونقدر نا امیدم کرد که دیگه حالی برام نموند که به باقی کارها نگاه کنم. نه اینکه فکر کنید معیارهایم […]

 • چگونه بنویسیم و ننویسیم

  سالهاست که هی به آدم های مختلف می گم چه جوری بنویسند و چه جوری ننویسد. آنقدر که  دیگه فکر می کردم نه تنها همه ی آنهایی که اطراف ام هستند میدانند چی کار باید بکنند، بلکه آنهایی هم که اطراف ام نیستند هم میدانند. تا اینکه همین چند روز پیش با دو نفری که سال […]